One-stop quality platform for Neet
/JEE Main/MHT-CET.
Students Login enabels you to view your performence
& View Your Full Result Analysis
Concept By

Mr.Harish Butle

' हा संकल्प आहे '

तो केवळ शाब्दिक नसून त्यासाठीची दिशा आणि उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. ती आपण जाणून घेतल्यावर आपल्याला या वेगळ्या प्रवासाचे मोल तर कळेलच पण आपणही या प्रवासात आनंदाने सहभागी व्हाल, याची आम्हाला खात्री आहे.

About MahaExam

' हा संकल्प आहे '

तो केवळ शाब्दिक नसून त्यासाठीची दिशा आणि उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. ती आपण जाणून घेतल्यावर आपल्याला या वेगळ्या प्रवासाचे मोल तर कळेलच पण आपणही या प्रवासात आनंदाने सहभागी व्हाल, याची आम्हाला खात्री आहे.

MAHAEXAM 2017/2018

Middle School & High School Scholarship : Statewise Real Mock Exam

पूर्व उच्च प्राथमिक (ई. ५ वी ) पूर्व माध्यमिक (ई. ८ वी ) शिष्यवृत्ती राज्यव्यापी सराव परीक्षा.

Exam Date Coming soon..... www.mahaexam.org.in

Student’s Opinion

Our Social Initiative

GET THE INVOLVED IN TOP CLASS SOCIAL INITIATIVE