MahaExam-2017.

MahaExam 2017 is scheduled on 05 Feb 2017

mahaexam17

Read more

About MahaExam
About MahaExam

Read more

Apply Online
Apply Online

Apply Online for Scholarship Exam.

Question of the Month
question

Read more

परीक्षा कशी होईल ?
परीक्षा कशी होईल ?

संपूर्ण महाराष्ट्र पातळीवर एकाचवेळी (36 जिल्हा केंन्द्रे व निवडक तालुका केंन्द्रे) OMR पद्धतीने उत्तरपत्रिका तपासली जाईल. दोन्ही माध्यमांचे पेपर्स स्वतंत्र असतील. परीक्षेचे माध्यम मराठी किंवा इंग्रजी असेल.

Read more

Result Analysis MahaExam 2015

result

तुम्ही-आम्ही पालक

विद्यार्थ्यांना काय मिळेल ?
विद्यार्थ्यांना काय मिळेल ?

१. राज्य शासनाच्या स्कॉलरशिप परीक्षेच्या धर्तीवर हुबेहुब रंगीत तालीम.

Read more

Offline Application Form Format
MAHAEXAM FORM ME Std 8th Frant

Std. 5th Mahaexam Form

Std. 8th Mahaexam Form

Who We Are?
deeper srf
like

Do you like our website?

View Results

Loading ... Loading ...